Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

Promocje

Specjalnie dla Naszych Klient?w przygotowali?my:

PRZYJAZNY START

przez pierwszy miesi?c wsp??pracy rabat w wysoko?ci 50% warto?ci wyceny
Promocja przeznaczona dla nowych Klient?w, kt?rzy podpisz? z nami umow? na min. 6 m-cy
lub
przez pierwsze 3 miesi?ce wsp??pracy rabat w wysoko?ci 25% warto?ci wyceny
Promocja przeznaczona dla nowych Klient?w, kt?rzy podpisz? z nami umow? na min. 12 m-cy

GODNI POLECENIA

Ka?dy Nasz Klient, kt?ry poleci nas swoim znajomym otrzyma jednomiesi?czny rabat w wysoko?ci 50 % warto?ci us?ugi Nowego Klienta;
Promocja przeznaczona dla obecnych Klient?w, kt?rzy polec? nas innej osobie i zaowocuje to zawarciem umowy z t? osob? na minimum 12 miesi?cy

DO??CZ DO NAS

Przy przej?ciu z innego biura rachunkowego pierwsze 3 miesi?ce rabat w wysoko?ci 30%;
Dotyczy podpisania umowy na minimum 18 miesi?cy

Zapraszamy do wsp??pracy

Przyjd? do nas, sprawd?, przekonaj si? - pierwsze spotkanie-konsultacje GRATIS !!!